Діагностика COVID-19 імунофлуоресцентним методом за 15 хвилин

Усі види представлених нижче досліджень можна виконати за 15 хвилин за допомогою аналізатора Getein1100. Акційна пропозиція: при закупівлі реагентів на суму 120 000 грн. Ви отримаєте аналізатор у подарунок

Купити Getein 1100

Дослідження для діагностики COVID-19

Інтерлейкін-6

IL-6 - це цитокін, який функціонує при запаленні та дозріванні В-клітин. Білок в основному виробляється в місцях гострого та хронічного запалення, де він секретується в сироватці і включає транскрипційну запальну реакцію. Ця класична чутливість до IL-6 регулюється рецепторним комплексом, що складається з двох субодиниць, пов'язаних з мембраною, альфа-ланцюга, спорідненого 80 кДа (IL-6 Alpha), і повсюдно експресованого рецептора бета- ланцюга 130 кДа (gp 130), який діє як універсальний елемент перетворення сигналу для всіх цитокінів сімейства IL-6.
Багато різних клітин здатні до синтезу IL-6, включаючи моноцити/макрофаги, фібробласти, ендотеліальні клітини, кератиноцити, тучні клітини, Т-клітини та багато пухлин. In vivo та in vitro IL-6 діє як різний фактор для В-клітин і фактор активації для Т-клітин.
IL-6 - протектор фактора росту різних мієлом людини та активний у концентраціях менше 10 пг/мл. IL-3 та IL-6 виявляють in vitro синергетичні ефекти при диференціації гемопоетичних клітин-попередників. 
Підвищений рівень сироватки або плазми IL-6 може спостерігатися при різних захворюваннях, включаючи сепсис, аутоімунні захворювання, лімфоми, СНІД, алкогольну хворобу печінки та у пацієнтів з інфекціями або відторгненням трансплантата.


Феритин

Феритин має молекулярну форму 440 кД, залежно від вмісту заліза, і складається з білкової оболонки (апоферритин), яка складається з 24 субодиниць та залізного ядра, що містить в середньому 2500 іонів Fe3+.
Латентний дефіцит заліза визначається як падіння нижче порогу феритину в 12 нг / мл. Ці два значення є діагностичними, навіть якщо картина крові все ще морфологічно нормальна. Пригнічений рівень феритину, що супроводжується гіпохромною, мікроцитарною анемією, свідчить про явний дефіцит заліза.
Підвищені показники феритину також зустрічаються при таких пухлинах: гострий лейкоз, хвороба Ходжкіна та карцимона легенів, товстої кишки, печінки та простати. Визначення феритину також виявилося важливим при метастазах у печінці. Причинами підвищених значень можуть бути некроз клітин, блокований еритропоез або посилений синтез в тканині пухлини.


Нейтралізуючі антитіла до SARS-CoV-2 (антитіла до S-білку, S-RBD)

SARS-CoV-2 має чотири структурні білки, включаючи спайк (S), оболонкові (E), мембранні (M) та нуклеокапсидні (N) білки. Триметричний спайк білок (S) відповідає за злиття між вірусними мембранами і мембранами клітинмішеней для ініціювання інфекції. Він складається з двох фрагментів: вірусу, що зв’язує фрагмент S1 та фрагмент злиття S2. Встановлено, що зв'язування через вірус зв'язує домен з рецептором клітинної поверхні, ферментом, що перетворює ангіотензин 2 (АСЕ2), та подальшим протеолітичним розщепленням на фрагменті S2 викликає дисоціацію S1 та незворотне повторне згортання S2 у конформацію пост злиття. Структурні перебудови нарешті призводять до ендоцитозу вірусу у клітин-господарів. 
Нейтралізуюче антитіло до SARS-CoV-2 - це захисний розчинний білок, який виділяється адаптивними імунізуючими клітинами після щеплення вакциною проти SARS-CoV-2 або зараження SARS-CoV-2. Ці антитіла можуть специфічно зв'язуватися з вірусом РНК зв'язуючим доменом (RBD), щоб блокувати зв'язування RBD з ферментом, що перетворює ангіотензин 2 (АСЕ2) на поверхні клітин людини, тим самим запобігаючи вірусу або його генетичному матеріалу потрапляти в клітину людини та зараженню вірусом. 
Тому аналіз на нейтралізуючі антитіла до SARS-CoV-2 може використовуватися, як допоміжний засіб для виявлення осіб з адаптивною імунною реакцією на SARS-CoV-2, що вказує на недавнє або попереднє інфікування, його не слід застосовувати для діагностики гострої інфекції SARS-CoV-2 . 

Прокальцитонін (PCT)

Прокальцитонін (PCT) – це попередник гормону кальцитоніну (СТ), який пов'язаний з гомеостазом кальцію. Прокальцитонін складається з 116 амінокислот і виробляється парафолікулярними клітинами (клітинами С) щитовидної залози та нейроендокринними клітинами легенів та кишечника.  
Вимірювання РСТ можна використовувати як маркер важкого сепсису і таке вимірювання, як правило, добре визначає ступінь сепсису, хоча рівні РСТ у крові дуже низькі. PCT має високу чутливість і специфічність для диференціації пацієнтів із синдромом системної запальної відповіді з сепсисом.  
Визначення рівнів РСТ використовуються для розрізнення бактеріальних та небактеріальних інфекцій, як допоміжний засіб у лікуванні та з метою зменшення використання антибіотиків, що дозволяє заощадити на витратах на лікування та запобігає  виникненню резистентності до антибіотиків. 

D-Dimer

Тромбоз глибоких вен є загальним станом із загальною кумулятивною частотою від 2-х до 5-ти відсотків. Тромбоз глибоких вен за відсутності належної терапії може стати причиною легеневої емболії, з потенційно летальним результатом. 
Антикоагулянтна терапія знижує як захворюваність, так і смертність від венозної тромбоемболії, тому рання діагностика є дуже важливою. 
Точний діагноз тромбозу глибоких вен мінімізує ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень. 
D-Dimer є маркером ендогенного фібринолізу й, отже, може бути виявленим у пацієнтів з тромбозом глибоких вен. В останні роки все більша кількість досліджень показала, що аналіз D-Dimer має високу негативну прогностичну цінність, а D-Dimer – є чутливим, але неспецифічний маркером тромбозу глибоких вен. Негативний результат при визначенні D-Dimer може виключати тромбоз глибоких вен і емболію легенів. 

0 коментарів
Залиште свій коментар про цю статтю
Додати коментар
Підпишіться на розсилку

Будьте в курсі останніх новин, заходів та рішень